Blog en nieuws

Je bent vrouw! En wat voor een!

Ik heb wat goed te maken! In april heb ik namelijk, samen met Corine Lagerweij een cursus gegeven aan jonge christenvrouwen. Drie avonden hebben we met elkaar nagedacht over het thema; ‘Je bent vrouw! En wàt voor één!’  Ik heb toen beloofd er wat over te schrijven en een paar foto’s te plaatsen.

Het waren inspirerende avonden waarop veel nieuwe inzichten voor de deelneemsters aan de orde kwamen. Op de eerste avond heb ik over kleur en stijl verteld aan de hand van  een presentatie op de beamer. Maar daarna begon het echte werk; de dames moesten op een vel papier illustraties knippen en plakken die hen aanspraken. Dat werden heel verschillende kunstwerken, die veel zeggen over de maaksters!

Op de tweede avond dachten we na over de verschillende stijlen die we mooi vinden en die wel- of niet bij verschillende lichaamsvormen passen. Ook hierbij moest iedereen weer zelf aan het werk, met het uitzoeken van heel veel illustraties. Verder dachten we deze avond na over de verschillende rollen die vrouwen in hun leven hebben. We deden dit aan de hand van de zeven archetypen, die beschreven worden door Anselm Grün & Linda Jarosch  en die Corine vervolgens koppelde aan vrouwen uit de bijbel.

Op de derde cursusavond kwam al het geleerde bij elkaar: Ieder mens is uniek! Je mag er zijn! Je bent ‘gewoon bijzonder’. Corine heeft vooral benadrukt en doorgegeven dat je als kind van God, die Koning is,  vanzelfsprekend ‘Prinses’ bent. Hoe je dat dan vervolgens vormgeeft? Dat hebben we uitgeprobeerd met de vele ‘prinsessenjurken’ die Corine heeft verzameld.  Mooi opgemaakt en gekleed in een prachtige jurk werd iedereen door onze fotografe Tonja Titsing geportretteerd.

In oktober hopen Corine en ik deze cursus opnieuw te geven!  We hopen dat we dan opnieuw zulke prachtige enthousiaste vrouwen mogen ontmoeten en door mogen geven hoe bijzonder ze zijn!