Blog en nieuws

Presentatie Vrouwen van Nu in Ferwerd

Op 15 februari werd er door de Bond van Plattelands Vrouwen een avond georganiseerd voor haar leden. Op deze avond mocht ik een presentatie houden over Kleur en Stijl. Hierbij een klein verslag en wat foto’s van de avond. Om kwart voor acht werd de avond geopend door de voorzitster, Hammie Vlietstra. Zij kon 74 vrouwen welkom heten! Na het vergadergedeelte van de avond was het mijn beurt.  Ik heb met gebruik van powerpoint een presentatie gegeven en veel verteld over kleur en stijl van onze kleding. Tussendoor één van de vrouwen voor de groep gevraagd, om te laten zien wat de doeken voor effect hebben op de uitstraling. De dames waren een enthousiast en aandachtig gehoor! Na de pauze, met koffie, thee en een lekkere koek, konden de vrouwen zèlf aan de gang met het gehoorde. Eén groep ging aan de slag  met het maken van een ‘moodboard’ en de andere groep ging aan het werk met het uitzoeken van heel veel afbeeldingen. Deze moesten uitgezocht worden op koele en warme kleuren, of op de verschillende stijlen waar ik over verteld had. Iedereen was hard aan het werk en de tijd vloog dan ook voorbij.

Het was een erg leuke, gezellige en drukke avond, waarop enthousiaste reacties kwamen. Onderstaand een aantal foto’s van het verloop van de avond.

aandachtig gehoor tijdens de presentatie

moodboard maken